ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Gepa.ge-ს გამოყენების პირობები.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Gepa.ge-ში. ეს გამოყენების პირობები არეგულირებს ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებას. გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ეს პირობები ვებსაიტის გამოყდნებამდე. ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებიდან რომელიმეს, არ უნდა გამოიყენოთ ჩვენი საიტი.

  1. პირობების მიღება - ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ , გაიგეთ და ეთანხმებით, რომ ვალდებულები ხართ შეასრულოთ მოცემულ გამოყენების პირობები. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს,გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ვებგვერდი
  2. პირობების ცვლილებები - ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ შევცვალოთ ამ გამოყენების წესები ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. ნებისმიერი ასეთი ცვლილებების შემდეგ ვებგვერდის გამოყენების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით შეცვლილ პირობებს.
  3. საიტის გამოყენება - თქვენ ეთანხმებით, რომ ვებგვერდს გამოიყენებთ მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის და მოქმედი კანონისა და რეგულაციის დაცვით. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებსაიტი ისეთი სახით, რამაც შეიძლება დააზიანოს, გამორთოს , გადატვირთოს ან გააფუჭოს ჩვენი სერვერები ან ქსელები, ან ხელი შეუშალოს ვებსაიტის გამოყენებას რაიმე მხრივ.
  4. მომხმარებელის ანგარიში - ვებსაიტის ზოგიერთმა ფუნქციამ შეიძლება მოგთხოვოს ანგარიშის შექმნა. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის ინფორმაციის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე და ყველა აქტივობაზე, რომელიც ხდება თქვენი ანგარიშის ქვეშ. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაუყონებლივ შეგვატყობინოთ ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენების ან უსაფრთხოების დარღვევის შემთხვევის შესახებ.
  5. ინტელექტუალური საკუთრება ვებსაიტზე არსებული ყველა შინაარსი, მათ შორის ტექსტი, გრაფიკა, ლოგოები, სურათები და პროგრამული უზრუნველყოფა, არის გეპას ან მისი ლიცენზირების საკუთრება და დაცულია საავტორო უფლებებთ,სავაჭრო ნიშნებით და სხვა საკუთრების კანონებით.
  6. პროდუქტის ინფორმაცია - ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ზუსტი და განახლებული ინფორმაცია ჩვენს პროდუქტებზე. თუმცა, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი პროდუქტის ინფორმაციის სიზუსტის, სისრულის ან სანდოობის შესახებ.
  7. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა - მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულია,რომ Gepa.ge არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სპეციალური, თანმიმდევრული ან სადამსჯელო ზიანისთვის, ან მოგების ან შემოსავლების ნებისმიერი დანაკარგისთვის, პირდაპირ ან პირდაპირ ირიბად, ან მონაცემების, გამოყენების, სხვა არამატერიალური ზარალის დაკარგვისთვის, რომელიც გამოწვეულია:                              1.თქვენი სარგებლობის ან ვებსაიტის გამოყენების შეუძლებლობის გამო; 2.ნებისმიერი უნებართვო წვდომა ან გამოყენება ჩვენს სერვერებზე და/ან მასში შენახულ ნებისმიერ პერსონალურ ინფორმაციას; 3.ვებსაიტზე  გადაცემის ნებისმიერი შეწყვეტა;                                                  4. ნებისმიერი შეცდომა, ვირუსი, ან მსგავსი, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს ვებსაიტს ან მისი მეშვეობით რომელიმე მესამე მხარის მიერ.
  8. მოქმედი კანონი - სარგებლობის ეს პირობები რეგულირდება და განიმარტება კანონების შესაბამისად. ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება ამ პირობებით ან მასთან დაკავშირებით, ექვემდებარება მდებარე სასამართლოების იურისდიქციას.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა გამოყენების პირობებთან დაკავშირებით გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

მისამართი : ქ.ბათუმი, ი.ჭავჭავაძის 90. ტელეფონის ნომერი: + 995 574 57 43 31.

მადლობთ, რომ ეწვიეთ Gepa.ge-ს.Top of Form